CHỈ BÁO SMC

Dành cho trader đã có kiến thức về SMC (Smart Money Concept), SDZ (Supply Demand Zone) và Price Action.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH

1. Hiển thị cấu trúc thị trường đa khung thời gian bao gồm (CHOCH / BOS / EQH / EQL.
2. Hiển thị Order Block đa khung thời gian.
3. Hiển thị POI (Point of interest) khung thời gian lớn.
4. Hiển thị "gợi ý" vào lệnh và momentum đảo chiều.
5. Hiển thị Imbalance / Fair Value Gap đa khung thời gian
6. Hiển thị Daily / Weekly High and Low.
7. Hiển thị đỉnh đáy (Swing Point).

Đừng ngại liên hệ mình khi chưa hiểu bài nha!