Tag: chibaotptrading; tptradingindicator; tptrading; giaotrinhtptrading

Volume Indicator by TP Trading 🐺

Trong video Price Action + VSA 1 (LINK) mình có đề cập tới chỉ báo phát hiện volume đột biến. Tuy mình đã để...

Order Block by TP Trading 🐺

Order blocks là một góc nhìn khác của các vùng supply / demand. Dựa vào order blocks, trader có thể cải thiện được kỹ năng giao dịch...

Supply & Demand Zone by TP Trading 🐺

Đây là chỉ báo xác định các vùng hỗ trợ (demand) và kháng cự (supply). Nó sẽ hữu ích cho các bạn rất nhiều...

Popular

Lớp học Price Action tại Hà Nội chính thức bắt đầu

LỚP HỌC CỦA TP TRADING TẠI HÀ NỘI CHÍNH...

Volume Indicator by TP Trading 🐺

Trong video Price Action + VSA 1 (LINK) mình...

Order Block by TP Trading 🐺

Order blocks là một góc nhìn khác của các...

Supply & Demand Zone by TP Trading 🐺

Đây là chỉ báo xác định các vùng hỗ...