Tag: VSA

Bí kíp đánh hơi dấu chân nhà tạo lập bằng Wyckoff với ví dụ Masan Group

Khi chúng ta mua và nắm giữ một cổ phiếu, lợi nhuận hiện tại đang là 20-30%. Lúc đó chúng ta bị rơi vào...

Popular

Lớp học Price Action tại Hà Nội chính thức bắt đầu

LỚP HỌC CỦA TP TRADING TẠI HÀ NỘI CHÍNH...

Volume Indicator by TP Trading 🐺

Trong video Price Action + VSA 1 (LINK) mình...

Order Block by TP Trading 🐺

Order blocks là một góc nhìn khác của các...

Supply & Demand Zone by TP Trading 🐺

Đây là chỉ báo xác định các vùng hỗ...