Error 404 - not found

We couldn't find what you're looking for. Go back or browse our latest articles below.

Lớp học Price Action tại Hà Nội chính thức bắt đầu

LỚP HỌC CỦA TP TRADING TẠI HÀ NỘI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU Sau lớp học đầu tiên ở Thành Phố Hồ Chí Minh (#SG0122), đợt...

Bí kíp đánh hơi dấu chân nhà tạo lập bằng Wyckoff với ví dụ Masan Group

Khi chúng ta mua và nắm giữ một cổ phiếu, lợi nhuận hiện tại đang là 20-30%. Lúc đó chúng ta bị rơi vào...

Volume Indicator by TP Trading 🐺

Trong video Price Action + VSA 1 (LINK) mình có đề cập tới chỉ báo phát hiện volume đột biến. Tuy mình đã để...

Order Block by TP Trading 🐺

Order blocks là một góc nhìn khác của các vùng supply / demand. Dựa vào order blocks, trader có thể cải thiện được kỹ năng giao dịch...

Supply & Demand Zone by TP Trading 🐺

Đây là chỉ báo xác định các vùng hỗ trợ (demand) và kháng cự (supply). Nó sẽ hữu ích cho các bạn rất nhiều...

Trend by TP Trading 🐺

Đây là chỉ báo xác định xu hướng đa khung thời gian mà mình bỏ rất nhiều tâm trí, công sức và thời gian...